Proč investiční certifikáty?

Klasické investiční nástroje jako jsou akcie či podílové fondy již v současném době nemohou plně respektovat přání mnoha investorů, jelikož s těmito nástroji lze dosahovat zisků pouze na stoupajících trzích. U investičních certifikátů můžete vydělávat i v případě stagnace trhu.

Proč investiční certifikáty?

Investiční certifikáty jsou levnější a efektivnější variantou, než všeobecně známé podílové fondy. Podílové fondy jsou velmi nákladné. Vstupní poplatky, správcovské poplatky, někdy i výstupní poplatky. To vše bohužel na úkor výnosů konečného investora.

Proč investiční certifikáty?

U investičních certifikátů se dá vydělávat i na stagnujících či mírně klesajících trzích. Tyto moderní investiční nástroje budou hrát v příštích letech čím dál tím větší roli v investičních portfoliích investorů. V sousedním Německu se investiční certifikáty těší nebývalé oblibě.

Co by vás mohlo zajímat?


O nízké výnosnosti českých penzijních fondů a stavu tohoto sektoru zde.

Podrobná brožura o investičních certifikátech v českém jazyce ve formátu pdf.

Právní postavení investičních certifikátů v České republice ve formátu pdf.

Veškeré informace na tomto webu jsou určeny pouze k informativním účelům a představují subjektivní názory autorů, kteří zde publikují. Nepředstavují individuální investiční doporučení, ani nejsou výzvou k nákupu nebo prodeji cenných papírů nebo jiných instrumentů. Neposkytujeme investiční doporučení, nejsme registrovaným investičním poradcem, brokerem, dealerem, agentem nebo reprezentantem žádného regulačního nebo podobného orgánu. Neneseme žádnou odpovědnost za to, co čtenář učiní na základě názorů publikovaných kdekoliv na tomto webu. Při nákupu nebo prodeji investičních instrumentů jste vystaveni riziku ztráty. Informace uvedené na těchto stránkách jsou zpracované s odbornou péčí, nemůžeme však převzít odpovědnost za jejich správnost a úplnost. Údaje zde uvedené reflektují názory autorů v době vzniku těchto stránek a mohou být vzhledem k aktuálnímu vývoji již neaktuální.